Yeni yılın ilk günü okunacak dua!

Yeni yıla girerken kimisi eğlenerek kimisi ibadet ederek girdi. Her kesimden insan kendi görüşleri neticesinde bir yeni yıla giriş yaşadı. Peki inançlı birisiniz ve yeni yıla girerken okunacak bir dua mı arıyorsunuz? İşte yeni yılın ilk günü okunacak dua ve anlamı sizlerle…

Sizlere birazdan vereceğimiz duayı istediğiniz vakit her zaman okuyabilirsiniz. Yeni yıl derken Hicri yılbaşında okunacak dua bu değildir, o günün özel bir duası vardır ve altta sizlere özel olarak onu da yazdık.

Bu yazı ilginizi çekebilir: Yılbaşını kutlamak neden günah?

Yeni yılın ilk günü okunacak dua

Okunuşu: “Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadimu’l-hayyü’l-kayyümü’l-kerimü’l-hannânü’l-mennânü.Ve hâzihi sennetün cedidetün.Es’elüke fihe’l-ısmete mine’s-şeytan’r-racimi ve evliyâihi: Ve’l-avne âlâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sût.Ve”l-istiğale  bi mâ yukarribuni ileyke  yâ ze’-celali ve’l-ikram.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Sen Ebedi ve Kadim’sin: başlangıcı ve sonu olmayan Hayy ve Kayyum’sun.hayat sahibi ve her şeyi kıvamında tutansın. Kerim ve Hannan’sın. Sonsuz ikramların ve şefkatin sahibisin. Bu gün yeni seneye giriyoruz. Bu yeni senede, lanetlenmiş şeytanın ve yardımcılarından beni korumanı Senden istiyorum. Ve yine Senden devamlı kötülüğe teşvik eden nefsimden beni korumanı istiyorum. Ve yine senden beni sana yaklaştıracak işlerle meşgul olmam konusunda bana yardımcı olmanı istiyorum. Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım!..”


Hicri yılbaşında okunacak dua

Okunuşu: Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel’ısmete minesseytânirracîm. Vel’avne alâ hâzihinnefsil’emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel’celâli vel’ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Türkçe Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Sarhoş olan insan nasıl ayıltılır?

Sonraki Yazı

Android cihazından iOS cihazına veriler nasıl aktarılır?

İlgili Yazılar