Toplum ve Diziler

Bugün sizler için ele aldığımız konu toplum ve diziler… Tüm insanlar toplum içinde ve bir arada yaşamaya mecburdur. Bu mecburiyet insanların çevreden gelebilecek her uyarana açık ve savunmasız kalma tehlikesini beraberinde getirmektedir. Tehlikeyi bertaraf etmek için aile, yakın çevre ve eğitim kurumlarında öğretilen bilgilerin gerçek hayat içinde uygulanması önemlidir. Eğer, öğretilen bilgiler gerçek hayata yansıtılmaz ve sadece bilgi olarak kalacak olursa toplumsal yozlaşma ve keşmekeş toplum yapısı ortaya çıkabilir.

Son zamanlarda çevreden gelen uyaranların boyut ve ulaşım yollarında farklılıklar görülmektedir. Görülen farklılıkların ana nedeni medyanın veya görsel unsurların hayatımızda daha fazla yer almasıdır. Medya, günümüz dünyasında kitleleri etkileyebilme, haber ulaştırma, bilgi edindirme, ideoloji yükleme, sosyolojik ve psikolojik mesajlar verme ve toplumu dizayn etme gibi önemli vasıflara sahiptir. Sahip olunan bu vasıfların hem olumlu hem de olumsuz olarak kullanılması mümkündür. Bu doğrultuda hem olumlu hem de durumların ayıklanmasını sağlayacak, toplumun faydasına olacak ve süzgeç görevi üstlenecek eğitim faaliyetlerinin önemi çok büyüktür.

dizilerin toplum üzerindeki etkileri, dizilerin toplum üzerindeki olumsuz etkileri, dizilerin toplum üzerindeki etkileri lütfen herkes okusun, dizilerin toplum üzerindeki etkisi, dizilerin topluma etkisi, dizilerin topluma zararları, dizilerin topluma etkileri, toplum ve diziler,
dizilerin toplum üzerindeki etkileri, dizilerin toplum üzerindeki olumsuz etkileri, dizilerin toplum üzerindeki etkileri lütfen herkes okusun, dizilerin toplum üzerindeki etkisi, dizilerin topluma etkisi, dizilerin topluma zararları, dizilerin topluma etkileri

Son yıllarda etkisi giderek artan dizilerin topluma olan tesiri devamlı olarak tartışılmaktadır. Gencinden yaşlısına, muhafazakarından sekülerine, eğitimlisinden eğitimsizine toplum içinde yaşayan hemen her kesim dizileri takip etmektedir. Çok geniş bir kitleye hitap eden diziler, toplumu yönlendirmekte ve derinden etkilemektedir. Gerçek yaşam ile ilgisi olmayan yapımlar, gerçeği değiştirme girişimde olan yapımlar ve kültürel yozlaşmaya sebep olan yapımlar toplum açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlike medya uzmanları tarafından sürekli olarak dile getirilmekte; ancak bir sonuca ulaşılamamaktadır. Dizilerin kötü yanlarını bir tarafa bırakıp dış ülkelere giderek artan ihracı da ülke açısından takdire şayan bir meseledir. Sonuç olarak diziler, toplum ve ülke açısından hem yararlı hem de zarar neticelere sebep olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

ÖSYM sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Sonraki Yazı
trt 4k nasıl izlenir

TRT 4K Nasıl İzlenir? TRT 4K Frekans Bilgileri

İlgili Yazılar